Jesteś tutaj:   

2023

Wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty

WYKAZ

            Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2023 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Użytkownik wieczysty

 

Kwota

 

Termin zapłaty

 

Podstawa prawna

Halina i Jacek Karweccy

3 071,97 zł

30.06.2023 r.

Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344)