Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - 2024

Załącznik: pobierz plik

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - 2023

Załącznik: pobierz plik

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - 2022

Załącznik: Pobierz plik

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - 2021

Pobierz plik

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - 2020

Pobierz plik PDF

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - 2018

Pobierz plik PDF

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez starostów. Informacje o stowarzyszeniach zwykłych, które trafią do ewidencji, będą upubliczniane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. A stowarzyszenie zwykłe, które – w odpowiednim czasie – do ewidencji nie trafi, przestanie być stowarzyszeniem.

Czy trzeba zgłaszać stare stowarzyszenie zwykłe do nowej ewidencji?

Co mają zrobić stowarzyszenia zwykłe, które powstały wcześniej, czyli przed 20 maja 2016 r., nieraz znacznie wcześniej np. w 2010 r. czy jeszcze w latach 90. Przede wszystkim muszą zdecydować, czy odpowiada im nowa formuła stowarzyszeń zwykłych, w której zyskują nowe możliwości (jak np. wiele źródeł finansowania działań), ale też pojawia się odpowiedzialność (niekoniecznie większa, ale z pewnością jednoznacznie opisana w ustawie).

Stowarzyszenia zwykłe, którym odpowiada propozycja zawarta w ustawie z 25 września 2015 r., aby z niej skorzystać muszą dokonać wpisu do nowej ewidencji, podobnie jak nowo powstające stowarzyszenia. Dopóki tego nie zrobią, nie uzyskają ułomnej osobowości prawnej i nie będą mogły korzystać np. z dotacji publicznych. A jeśli po upływie dwóch lat (20 maja 2018 r.) nadal nie znajdą się w nowej ewidencji, to formalnie przestaną istnieć.

Art. 10.
1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - 2017

Pobierz plik PDF

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - 2016

Pobierz plik PDF