Druki oświadczeń majątkowych

Wzory oświadczeń majątkowych

Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego sekretarza powiatu: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego skarbnika powiatu: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego kierownika jednostki organizacyjnej powiatu: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną: pobierz plik
Wzór oświadczenia majątkowego osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty: pobierz plik

Informacja o oświadczeniach majątkowych

Informacja o oświadczeniach majątkowych Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik