Jesteś tutaj:   

Petycje

Petycja w sprawie usunięcia składowisk nielegalnych odpadów w Margońskiej Wsi i Brzekińcu

W sprawie petycji Rada Powiatu Chodzieskiego w dniu 28 lutego 2024 r. podjęła uchwałę rr L/380/2024, która to została przekazana wnioskującym.

Pismo przewodnie: pobierz plik
Uchwąła i uzasadnienie: pobierz plik


Petycja: pobierz plik

Zapewnienie bezpłatnego dostepu do pomocy psychologicznei I psychiatrycznei oraz wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Zapewnienie bezpłatnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu chodzieskiego

Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w przedmiotowej sprawie. pobierz pk
Pisma towarzyszące: pobierz plik

Petycja złożona przez Fundację Ukryte Marzenia. Skan dokumentu w załączeniu.
Załącznik: pobierz plik

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

Petycja: pobierz plik

Uchwała XVII-166-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji ...

Szczegóły w załaczniku: pobierz plik

Petycja

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Petycja: pobierz plik

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję:
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Petycja

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Załącznik: pobierz załącznik  

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję:

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję:

w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Petycja

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa.

Załącznik: pobierz załącznik

Petycja

Petycja w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Załącznik: pobierz plik
Załącznik 2 - Uzupełnienie - pobierz plik

Odpowiedź na petycję

OR.152.1.2015

Odpowiedź na petycję:

w sprawie żądania wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Petycja

Petycja w sprawie żądania wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik