Jesteś tutaj:   

Pomoc publiczna

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Rok 2023 (PUP): pobierz plik

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 2022

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.)
Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej 2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017. poz.2077 ze zm.)
Szczegóły w załączniku:sprawozdanie 2017

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017. poz.60 ze zm.)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240)
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240).
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2012

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2011

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku; sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2010

Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za 2009 r.
Szczegóły w załączniku: sprawozdanie 2009

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Rok 2015 (PUP): pobierz plik

Rok 2013 (PUP): pobierz plik

Rok 2012 (PUP): pobierz plik

Rok 2011 (PUP): pobierz plik

Rok 2010 (PCPR): pobierz plik

Rok 2009 (PCPR): pobierz plik

Rok 2008 (PCPR):

IV kwartał: pobierz plik

II kwartał: pobierz plik

I kwartał: pobierz plik


Rok 2007 (PCPR):

IV kwartał: pobierz plik

III kwartał: pobierz plik

II kwartał: pobierz plik

I kwartał: pobierz plik


Rok 2006 (PCPR): pobierz plik

Informacja z nieudzielonej pomocy publicznej

Rok 2008

Grudzień (rolnictow): pobierz plik

Grudzień (rybołóstwo): pobierz plik

Listopad (rolnictow): pobierz plik

Listopad (rybołóstwo): pobierz plik

Czerwiec (rolnictow): pobierz plik

Czerwiec (rybołóstwo): pobierz plik

Kwiecień: pobierz plik

Marzec: pobierz plik

Luty: pobierz plik

Styczeń: pobierz plik

Rok 2007

Roczne (2007): pobierz plik

Grudzień: pobierz plik

Grudzień: pobierz plik

Listopad: pobierz plik

Październik: pobierz plik

Wrzesień: pobierz plik

Sierpień: pobierz plik

Lipiec: pobierz plik

Czerwiec: pobierz plik

Maj: pobierz plik

Kwiecień: pobierz plik

Informacja z udzielonej pomocy publicznej

II kwartał 2008
Szczegóły w pliku: pobierz plik

I kwartał 2008
Szczegóły w pliku: pobierz plik

Rok 2007
Szczegóły w pliku: pobierz plik

IV kwartał 2007
Szczegóły w pliku: pobierz plik

III kwartał 2007
Szczegóły w pliku: pobierz plik

II kwartał 2007
Szczegóły w pliku: pobierz plik

I kwartał 2007
Szczegóły w pliku: pobierz plik

Rok 2006
Szczegóły w pliku: pobierz plik