Statut Powiatu

Podstawę prawną działania Powiatu Chodzieskiego stanowi statut.

  1. Teskt jednolity - Uchwała Rady Powiatu nr 23/124/2016 - pobierz plik

Uchwały zmieniające:

  1. Uchwała Rady Powiatu nr XXXVII/217/2017 - pobierz plik
  2. Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/201/20177 - pobierz plik
  3. Uchwała Rady Powiatu nr XLVII/289/2018 - pobierz plik
  4. Uchwała Rady Powiatu nr 8-78-2019 - pobierz plik