Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoModyfikacja dokumentu2023-04-01 17:06:42Daniel Szmyt
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoModyfikacja dokumentu2023-04-01 17:06:02Daniel Szmyt
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoModyfikacja dokumentu2023-04-01 17:05:17Daniel Szmyt
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoModyfikacja dokumentu2023-04-01 16:42:34Daniel Szmyt
Deklaracja dostępnościModyfikacja dokumentu2023-04-01 16:40:47Daniel Szmyt
Informacja o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiModyfikacja dokumentu2023-04-01 16:39:13Daniel Szmyt
Informacja o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiModyfikacja dokumentu2023-04-01 16:38:39Daniel Szmyt
Informacja o wynikach naboru - OR.210.13.2022Zakończenie publikacji dokumentu2023-03-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - Remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - DR.272.2.2023Zakończenie publikacji dokumentu2023-03-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
Realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - OR.272.3.2023Zakończenie publikacji dokumentu2023-03-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
Dostepny Samorząd - POWR.02.18.00-00-0003/21 - AI.III.3041.10.2023Zakończenie publikacji dokumentu2023-03-31 23:45:00Mateusz Wieczorek
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowiaModyfikacja dokumentu2023-03-31 14:17:47Mateusz Wieczorek
Harmonogram Dyżurów Kwiecień 2023Modyfikacja dokumentu2023-03-31 14:11:08Mateusz Wieczorek
Harmonogram Dyżurów Kwiecień 2023Utworzenie dokumentu2023-03-31 14:09:42Mateusz Wieczorek
Harmonogram Dyżurów Kwiecień 2023Publikacja dokumentu2023-03-31 14:09:35Mateusz Wieczorek
Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji w 2023 r.zadań publicznych ogłoszonych przez Zarząd Powiatu ChodzieskiegoModyfikacja dokumentu2023-03-31 14:00:09Mateusz Wieczorek
Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji w 2023 r.zadań publicznych ogłoszonych przez Zarząd Powiatu ChodzieskiegoModyfikacja dokumentu2023-03-31 13:55:41Mateusz Wieczorek
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowiaUtworzenie dokumentu2023-03-31 13:50:12Mateusz Wieczorek
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowiaPublikacja dokumentu2023-03-31 13:48:21Mateusz Wieczorek
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu wspierania, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystykiModyfikacja dokumentu2023-03-31 13:46:46Mateusz Wieczorek