Jesteś tutaj:   

Wybory samorządowe 2024

 

Postanowienia Komisarza Wyborczego

POSTANOWIENIE NR 47/2024
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Załącznik: pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 22 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


§ 1.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych jest mniejsza niż wymagana w art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego i uniemożliwia ich powołanie w ustawowym składzie, informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Budzyniu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnkowie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołańczy, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaszu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieścisku, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Połajewie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamocinie, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wapnie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieleniu, w liczbie 3
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 6
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Czarnkowie, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 8

do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 9:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Pile II:
aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Pile II.

§ 3.

Zgłoszenia do jednej terytorialnej komisji wyborczej więcej niż jednego kandydata dokonane przez komitet wyborczy w pierwszym terminie, tj. do 22 lutego 2024 r. będą uwzględnione jako zgłoszenia dodatkowe.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Pile II
(-) Roma Dworzańska-Schulz

Załącznik: pobierz plik

OBWIESZCZENIE NR 1/2024

OBWIESZCZENIE NR 1/2024
STAROSTY CHODZIESKIEGO
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2024 r. poz.109), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu Chodzieskiego oraz informację o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku:

Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu 
1 gmina miejska Chodzież  6
2 gmina Budzyń 3
3 gmina Szamocin 3
4 gmina Margonin, gmina Chodzież 5

Powiatowa Komisja Wyborcza w Chodzieży ma siedzibę w Starostwie Powiatowym
w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, pokój 104.

Załącznik: pobierz plik

 

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach  organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych wybieranych
w okręgu

1

Miasto Poznań

5

2

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki,
obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski

7

3

powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński

8

4

Miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki

5

5

Miasto Kalisz, powiaty: kępiński, kaliski, ostrowski,
ostrzeszowski, jarociński, pleszewski

7

6

Miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski,
kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski,
rawicki, wolsztyński

7

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu mieści się w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Niepodległości 34, pokój 823.

Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
/-/ Marek Woźniak


Załączniki:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz plik
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz plik

POSTANOWIENIE Nr 1/2024 - w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE Nr 1/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II
z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załącznik - pobierz plik