Postanowienia Komisarza Wyborczego

POSTANOWIENIE NR 47/2024
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Załącznik: pobierz plik