Jednostki pomocnicze

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ROZDRAŻEW

 
  1. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Budy
                                                  Sołtys wsi     Droszcz Patrycja
 
  2. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Chwałki
                                                   Sołtys wsi     Bogdan Niemczyk
 
  3. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dąbrowa
                                                   Sołtys wsi     Jankowski Wiesław
 
  4. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dzielice
                                                   Sołtys wsi     Kołodziej Danuta
 
  5. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Grębów
                                                      Sołtys wsi    Czajka Grzegorz
 
  6. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Henryków
                                                   Sołtys wsi     Bartkowiak Regina
 
  7. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Maciejew
                                                   Sołtys wsi     Elwira Panek 
 
  8. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś
                                                   Sołtys wsi     Maciejewski Jan 
 
  9. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Rozdrażew
                                                   Sołtys wsi     Poczta Roman
 
10. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Rozdrażewek
                                                   Sołtys wsi     Pachciarz Tadeusz
 
11. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Trzemeszno
                                                   Sołtys wsi     Panek Karol
 
12. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Wolenice
                                                   Sołtys wsi     Machowska Beata
 
13. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Wyki
                                                   Sołtys wsi     Zmyślony Henryk