Skład Rady


Jankowski Wiesław   - Przewodniczący Rady Gminy
Jarocki Mirosław      - Wiceprzewodniczący
 
 
1. Adamiak Jolanta 
2. Bała Dawid 
3. Janicki Stanisław
4. Juskowiak Jerzy
5. Juskowiak Robert
6. Maciejewski Jan
7. Marcisz Zofia
8.  Pawlak Paweł
9.  Przepiórkowski  Roman
10.  Ptak Andrzej
11.  Rzekiecki Roman
12.  Udzik Mirosław
13.  Wojciechowska Joanna