Inne ogłoszenia dotyczace gospodarki przestrzennej

Obwieszczenie SKO Kalisz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na decyzję SKO w Kaliszu (pobierz)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwesrtycji celu publicznego pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8 (pobierz) .

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie po o wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontaż linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz).   

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontaż linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa w zakresie zwiększenia powierzchni fundamentu pod stacją transformatorową SN/nN (pobierz ).  

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowa podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew” (pobierz) .

Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8 (pobierz) .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Rozdrażewie pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestytcji celu publicznego - budowa parkingu w Rozdrażewie ( pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowści Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie" (pobierz)

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi 4331P Rozdrażew – Krotoszyn w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego go

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie działek w miejscowości Trzemeszno (pobierz)

Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23.11.2017r. o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (pobierz)