Urząd Gminy

Nabór na stanowisko do spraw kadr i płac

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw kadr i płac.

Ogłoszenie [pobierz]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]

Kwestionariusz osobowy [pobierz]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o zakończeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej obejmującej:

1/ ocenę wykształcenia zgodnie z ogłoszeniem naboru,

2/ test z wiedzy wymaganej na stanowisku,

3/ rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów  w dwóch pierwszych etapach.

Komisja Rekrutacyjna wskazała kandydaturę Pani Anny Mizernej, która uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów.

 

Rozdrażew, 22.05.2024 r.

Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy.

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o zakończeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej obejmującej:

1/ ocenę wykształcenia zgodnie z ogłoszeniem naboru,

2/ test z wiedzy wymaganej na stanowisku,

3/ rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów w dwóch pierwszych etapach

Komisja Rekrutacyjna wskazała kandydaturę Pani Magdaleny Adamek, która uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów.

 

 

 

Rozdrażew, 11.01.2024 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy (pobierz)

Nabór na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

 

Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie
Ogłoszenie naboru (pobierz)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Kwestionariusz osobowy (pobierz)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Anna Kaczmarek.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Anna Kaczmarek, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.

Rozdrażew, dn. 24.08.2021 r.

Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy  (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Informacja o wynikach naboru na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Drukuj

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że zakończona została procedura naboru rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Rozdrażew (pobierz)

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Więcej informacji dotyczących naboru można uzyskać   w Gminnym Biurze Spisowym w Rozdrażewie – nr tel. 62 721 13 05  e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl

Plakat (pobierz)

Wójt Gminy Rozdrażew – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy
Plakat     
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Monika Wujczyk. Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Monika Wujczyk, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.Rozdrażew, dn. 28.09.2020 r.


Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Paulina Szczepańska.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Paulina Szczepańska, która wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.
Rozdrażew, dn. 26.08.2020 r.


 

Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

 Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Wynik naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrany został Pan Arkadiusz Koprowski.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pan Arkadiusz Koprowski, który wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.


Rozdrażew, dn.15.07.2020 r.


 

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie naboru (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz) 

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku. (pobierz)

Konkurs ofert na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Rozdrażew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza otwarty konkursnawybór realizatora programu Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2020 r. (pobierz)

Wynik konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2019r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 roku.  W 2019 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” .Rozdrażew, dnia 14 marca 2019 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 roku.

 Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania    (pobierz)

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń ½ etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Alicja Wyrwas, zam. Rozdrażew.
Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Alicja Wyrwas spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

Rozdrażew, dn. 25.07.2018 r.

Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń 1/2 etatu. Obsługa programów: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "500 +" i "Dobry start", świadczeń rodzinnych (pobierz)

 

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2018r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 roku.
W 2018 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Szkole Podstawwej w Rozdrażewie.

Rozdrażew, dn. 7.03.2018r. 

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 r.


Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 roku.
Ogłoszenie               (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, dnia 30.01.2018r. 

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu 2017r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku (pobierz)

 

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew. Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku.

 

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny - 1/2 etatu (pobierz)

 

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń 1/2 etatu (pobierz)

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
 
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016 roku.  W 2016 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
 
Rozdrażew, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016 roku.
Ogłoszenie                 (pobierz)
Wzór oferty                (pobierz)
Wzór umowy              (pobierz)
Wzór sprawozdania      (pobierz)

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2015r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2015 roku.
W 2015 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

 

Rozdrażew, dn.17.07.2015 r.                                       

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2015r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2015 roku.

Ogłoszenie (pobierz)

Oferta  (pobierz)

Umowa (pobierz)

Sprawozdanie  (pobierz)

 

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pobierz) 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej

     Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Roksana Szczotka, zam. Ustków.

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Roksana Szczotka, która wykazała się dobrą znajomością ustaw  i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

 

Rozdrażew, dn. 09.08.2019 r.

Nabór na stanowisko d/s ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej (pobierz)

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola


Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,  dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi (pobierz)

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2014 roku.
W 2014 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Marzena Kozupa, zam. Dąbrowa.
Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Marzena Kozupa spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.

Rozdrażew, dn. 28.06.2018 r.

Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Ogłoszenie       (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)
Oświadczenie   (pobierz)

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Joanna Wawrzyniak, zam. Rozdrażew.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów, wyników testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Joanna Wawrzyniak, która wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku oraz zasad obsługi klientów.


Rozdrażew, dn. 12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -  Administracyjnym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Wioleta Włodarczyk, zam. Nowa Wieś.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów, wyników testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Wioleta Włodarczyk, która wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku oraz zasad obsługi klientów.Rozdrażew, dn. 12.04.2018 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2014r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy z dnia 29.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2014 r.

Ogłoszenie  (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy  (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)

Nabór na stanowisko do spraw referenta w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
 
Ogłoszenie         (pobierz)
Kwestionariusz   (pobierz)

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw ewidencji ludności i dowodów

Ogłoszenie         (pobierz)
Kwestionariusz  (pobierz)   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Aleksandra Siwek, zam. Wrocław.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Aleksandra Siwek,  która wykazała się dobrą znajomością ustaw  i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.Rozdrażew, dn. 16.01.2018 r.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Paulina Szczepańska, zam. Zielona Łąka.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Paulina Szczepańska, która wykazała się dobrą znajomością ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowiskuRozdrażew, dn. 30.11.2017 r.

 

Nabór na stanowisko d/s dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni
Ogłoszenie       (pobierz)

Kwestionariusz  (pobierz)  

Informacja o naborze na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia , utrzymania czystości i zieleni nie wybrano kandydata do zatrudnienia.
Uzasadnienie:
W oparciu o analizę złożonych dokumentów i przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Rozdrażew, 30.11.2017 r.

Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw  księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej
 
Ogłoszenie       (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)

Nabór na stanowisko d/s dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

 Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni
 
Ogłoszenie       (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw egzekucji za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

   Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw egzekucji za gospodarowanie  odpadami/ poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, przeprowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrany został Pan Maciej Borowczyk  zam. Roszków.
Pan Maciej Borowczyk wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.
                          
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Mariusz Dymarski

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekami

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Magdalena Panek zam. Nowa Wieś.
Pani Magdalena Panek wykazała wyskoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.
 
                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                          Mariusz Dymarski

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy

W związku z nowymi okolicznościami, które wyszły na jaw po ogłoszeniu naboru na  stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, a powodującymi konieczność zmodyfikowania zakresu czynności na stanowisku objętym naborem  Wójt Gminy Rozdrażew unieważnia prowadzone postępowanie.
Zainteresowane osoby prosimy o odbiór złożonych ofert.
Jednocześnie Wójt Gminy Rozdrażew informuje o ogłoszeniu nowego naboru na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborcy opłat.

Ogłoszenie naboru na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i lokalowej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i lokalowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Izabela Sobczak, zam. Jarocin.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Izabela Sobczak, która wykazała się dobrą znajomością ustaw  i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku.
 
Rozdrażew, dn. 08.07.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na :
1/ stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej  (pobierz) 
2/ stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie (pobierz)
 
 
 
 

Nabór na stanowisko do spraw budownictwa,gospodarki przestrzennej i lokalowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw  budownictwa, gospodarki przestrzennej i lokalowej

Ogłoszenie        (pobierz)
Kwestionariusz  (pobierz)

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2013 roku. W 2013 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Natalia Błaszczyk zam. Nowa Wieś.
Pani Natalia Błaszczyk wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.
 
                                                                                Wójt Gminy
                                                                           /-/ Mariusz Dymraski
Rozdrażew, dn. 26.02.2016 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2013r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
w Gminie Rozdrażew w 2013 roku
Ogłoszenie (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw podatku VAT i akcyzowego

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw podatku VAT i akcyzowego, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Izabela Włodarczyk zam. Dzielice.
Pani Izabela Włodarczyk wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.  
 
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dn. 26.02.2016 r.b

Nabór na stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki gruntami

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami

Ogłoszenie (pobierz)

Kwestionariusz (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na „asystenta rodziny”. W dniu 8 sierpnia 2012r. została zawarta umowa zlecenie z Panią  Agnieszką Ostojską  z Pleszewa.Wybrana kandydatka  spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Nabór na stanowisko d/s podatku VAT i akcyzowego

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko w Referacie Finansowym do spraw podatku VAT   i akcyzowego 

3.02.2016r. wprowadzona zmiana z uwagi na błąd pisarski w dodatkowym preferowanym kierunku wykształcenia - rachunkowości

Ogłoszenie       (pobierz)
 
Kwestionariusz (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Główny księgowy”.
Z dniem 2 lipca 2012r. został nawiązany stosunek pracy z Panią  Iloną Plucińską z Rozdrażewa.
Wybrana kandydatka  spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o zatrudnieniu na stanowisko główny księgowy.
 

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (pobierz)

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - radcy prawnego została wybrana Pani Tatiana - Cierniewska- Kozłowska.
Kandydatka spełnia wymagania formalne i była jedyną osobą, która złożyła wniosek aplikacyjny na wymienione stanowisko.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – radca prawny (pobierz)

Ogłoszenie wyniku konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 roku.
W 2012 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 7.500,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
                                                                                               Wójt   Gminy                                                                                
                                                                                               Mariusz Dymarski

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 roku. (więcej)
Wzór oferty  (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Wynik konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wyniku konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
 
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2011 roku.
W 2011 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
                                                                                                  

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                      Mariusz Dymarski

Konkurs ofert na dofinansowanie rozowju sportu w Gminie Rozdrażew w 2011r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2011 roku.
Ogłoszenie konkursu  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz) 

Informacja o wyniku naboru na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spsowy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru
ustalono ostateczną listę kandydatów na rachmistrzów spisowych jak niżej :
 
1. Honorata Czubak
2. Ewelina Kaźmierczak
 
 
                                                                           
 
                                                                                            Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                             - Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                Mariusz Dymarski
 
 
Rozdrażew, dnia 27.12.2010r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Pracownika socjalnego”.

Z dniem 5 kwietnia 2011r. zostanie nawiązany stosunek pracy z Panią  Katarzyną Kolan.

 

 

 

Rozdrażew, dnia 1.04.2011r.  

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew Spisu Powszechnego Ludności

   Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych  do przeprowadzenia  na terenie gminy Rozdrażew w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Spisu Powszechnego Ludności. W naszej gminie pracować będzie 2 rachmistrzów (pobierz)

 

 

 

Nabór na pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego (pobierz) 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

 

  Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku procesu naboru na stanowisko ds. podatków

i opłat lokalnych w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy

o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Renata Jankowska Gęstwa, zam. Rozdrażew.

Pani Renata Jankowska Gęstwa wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska.

Nabór rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew Powszechnego Spisu Rolnego

   Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych  do przeprowadzenia  na terenie gminy Rozdrażew w dniach od 8 września do 31 października 2010r.  Powszechnego Spisu Rolnego. W naszej gminie pracować będzie 4 rachmistrzów. (więcej)

 

Oświadczenie  (pobierz)

Nabór na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Rozdrażew

   

   Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych

w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Rozdrażew.

Wymagania stawiane kandydatom, zakres wykonywanych zadań oraz wymagane dokumenty

określa załączone ogłoszenie (pobierz) 

Termin składania dokumentów – 4 września 2009r. do godz. 1000.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew,

informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Pracownika socjalnego”.
Z dniem 1 października 2008r. zostanie nawiązany stosunek pracy z Panią Małgorzatą
Skowrońską

zam. Rozdrażew ul. Dworcowa 9.

Wybrana kandydatka została w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej
oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

Rozdrażew, dnia 30-09.2008r.

Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi ogłasza nabór na stanowisko sekretarki szkolnej

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wymiarze ½ etatu.

Wymagania niezbędne ( więcej )

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej

     Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku procesu naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Iwona Wosiek, zam. Rozdrażew. Pani Iwona Wosiek wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska. Posiada profil wykształcenia zgodny z wymaganym.

                                                                                             

Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Rozdrażew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy Rozdrażew

 

I. Wymagania niezbędne:    

1.   Obywatelstwo polskie.  

2.  Wykształcenie co najmniej średnie.

3.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

5.    Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

6.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.  Znajomość problematyki samorządowej.

2.  Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości.

3.  Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA

     oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

4.  Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

5.  Umiejętność pracy w zespole.

6.  Preferowane kierunki wykształcenia (ekonomia, rachunkowość) oraz praktyka w księgowości

     w wymiarze wymaganym przez ustawę o finansach publicznych dla stanowiska głównego księgowego jednostki budżetowej.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Prowadzenie obsługi księgowej budżetu gminy i jednostki budżetowej.

2.  Prowadzenie okresowych analiz dochodów budżetowych.

3.  Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie oraz przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji.

4.  Obsługa programu BESTIA, współpraca przy sporządzaniu projektu budżetu, uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu, planów finansowych.

5.  Sporządzanie i ewidencja zleceń.

 

IV. Wymagane dokumenty:

-  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni,

oświadczenia kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Runek 3, biuro nr 2 do 

4 lipca 2008r. do godz. 10ºº (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej”.

 

 

 

Nabór na nowo tworzone stanowisko pracownika socjalnego

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na nowo tworzone stanowisko pracownika socjalnego. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (więcej)

Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Wójt Gminy Rozdrażew
ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

 

Wymagania niezbędne:    

1.    Wykształcenie wyższe,

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5.    Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),  

6.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

7.    Obywatelstwo polskie,

8.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustaw: ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych,

2. Znajomość problematyki samorządowej,

3.  Znajomość języka obcego,

4.  Prawo jazdy kategorii „B”, samochód do dyspozycji,

5. Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomia, finanse, prawo i administracja.

 

Podstawowy zakres zadań na stanowisku: 

1.Prowadzenie księgowości łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych.

2. Wypisywanie dowodów wpłat do kasy urzędu.

3. Prowadzenie wszelkich czynności w zakresie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych.

4. Zabezpieczenie zaległości podatkowych przed przedawnieniem poprzez sporządzenie wpisów hipoteki przymusowej.

5. Rozliczanie podatków pobranych przez sołtysów i obliczanie ich wynagrodzenia.

6. Uzgadnianie  wpływów podatków i innych należności.

7. Uzgadnianie przypisów i odpisów podatków i innych należności.

8. Sporządzanie zestawień obrotów i sald .

9. Sporządzanie sprawozdawczości ze swojego zakresu działania.

 

 Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,

- dyplom ukończenia  uczelni,

-  oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ich publikację.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 – biuro nr 4 do 31 sierpnia 2007r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej”. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rozdrażew.