Wybory Prezydenta

Wybory Prezydenta RP 2020

 
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców  ( wniosek)

Informacja Wojta Gminy Rozdrażew  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca  2020r

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. dot. zgłaszania kandydatów do składu OKW

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. dot. głosowania korespondencyjnego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie  Wójta Gminy Nr  41/2020  z dnia  4 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na dzień  28 czerwca 2020r. 

 

WYBORY Prezydenta RP maj 2020r. 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wojta Gminy Rozdrażew  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Dyżury urzędnika wyborczego w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r. w godz. 13.00-15.00  związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do komisji odbywać się będą  zdalnie za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem:   irenadobra@wp.pl, tel. 602 572 345.

Informacja o sposobie przymowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

Zgłoszenie wyborcy na członka OKW

Informacja o biernym i czynnym prawie wyborczym 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborcow niepelnosprawnych w wyborach Prezydenta RP

Informacja o uprawnienia wyborcow niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr  9/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  6 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
     Zarządzenie Nr  17/2010 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca

Informacja Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  11 maja  2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. ( pobierz)

Wyznaczenie na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 kwietnia 2010r.  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)

WYBORY PREZYDENTA RP 2015

Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2015r. o  kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach - 24 maja 2015r. (pobierz)

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 1,2 , 3 

Obwieszczenie PKW z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (pobierz)

Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Rozdrażew sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  (pobierz)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (pobierz)
Wykaz miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  (pobierz) 
Postaniowienie  Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej  (pobierz)