Ogłoszenia przetargów

Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2023r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew"

Ogłoszenie            (pobierz)

SWZ                     (pobierz)

Załączniki do SWZ (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający w zamówieniu publicznym pn. "Odbiór i transport odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 620 000,00 zł.

                                         Wójt Gminy
                                     /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 28.11.2022r. 

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów  z terenu  gminy  Rozdrażew dojeżdzających do  szkół  od  dnia  2 stycznia 2023r. do  23 czerwca 2023r.

Ogłoszenie            (pobierz)

SWZ                     (pobierz)

Załączniki  do  SWZ(pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 2 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 201 770 zł.


                                                                          Kierownik
                                                                      /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 28.11.2022  r.  

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie             (pobierz)
SWZ                      (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi skierowane do Zamawiającego (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”  przeznacza kwotę 620 000,00zł

                                Wójt  Gminy
                            /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 31.10.2022 r.                 

Zamówienie publiczne na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ                                (pobierz)
Załączniki do SWZ        (pobierz)

Przetarg na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ                               (pobierz)
Załączniki do SWZ       (pobierz)


Przetarg na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”
Ogłoszenie               (pobierz)
SWZ                           (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi dla Oferentów  (pobierz)

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Maciejewie

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie”
Zapytanie ofertowe (pobierz)
Dokumentacja         (pobierz)

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2022r.

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie                        (pobierz)
SWZ z załącznikami         (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia  1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 100 000 zł.


                                                                               Kierownik
                                                                            /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 29.06.2022 r.  


Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”

Ogłoszenie                                  (pobierz)
SWZ z załącznikami                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa     (pobierz)Przetarg na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
 „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów”
Ogłoszenie                                              (pobierz)
SWZ z załącznikami                                (pobierz)
Pozostała dokumentacja- załączniki    (pobierz)  
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 29 kwietnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew"
(pobierz)

Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew

 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”
Ogłoszenie                               (pobierz)
SWZ z załącznikami                (pobierz)
Dokumentacja przetargowa  (pobierz)
Przetarg na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
 „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów”
Ogłoszenie                                        (pobierz)
SWZ z załącznikami                          (pobierz)
Koszotrys ofertowy, rysunki, SST   (pobierz)  
Opis- projekt                                      (pobierz)
Wyjaśnienie do SWZ                        (pobierz)

 

Przetarg na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

 Ogłoszenie o zamówieniu usługi
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”
Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ z załącznikami    (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn.
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza    kwotę 184 000 zł

Rozdrażew, dnia 25.04.2022r.                                          
                                                          /-/ Mariusz Dymarski
                                                               Wójt Gminy

Przetarg na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew”

Ogłoszenie                                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa      (pobierz)

Wyjaśnienie 1 do SWZ               (pobierz)

Wyjaśnienie 2 do SWZ               (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Przetarg na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

 Ogłoszenie o zamówieniu usługi
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”
Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ z załącznikami     (pobierz)


Przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2022r.

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew"

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 618 000,00 zł.                                                                                                                    

Rozdrażew, dnia 02.12.2021r.                                                          Wójt Gminy

                                                                                                /-/ mgr  Mariusz Dymarski

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn:"Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew". (pobierz)

 

 

 

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.”
Ogłoszenie                    (pobierz)
SWZ z załącznikami      (pobierz)


Informacja z otwarcia ofert w  przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli  (pobierz)

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 764556 Rozdrażew-Dzielice

Ogłoszenie                             (pobierz)
SWZ z załącznikami               (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja   (pobierz)
Kosztorys ofertowy               (pobierz)
Dokumentacja projektowa      (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice ” (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane  „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.”

Ogłoszenie                          (pobierz)
Publikacja miniPortal            (pobierz)  
SWZ z załącznikami           (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja (pobierz)
Kosztorysy ofertowe          (pobierz)
Dokumentacja projektowa    (pobierz 12,  3)   

Odpowiedzi na zapytania oferentów (pobierz)

Wyjaśnienia SWZ                              (pobierz)
Korekta załącznika nr 7 do SWZ      (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 880 000 zł
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                               /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 12.04.2021 r.                                             

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021” (pobierz)                    

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej

Ogłoszenie nr 774974-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy Dworcowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                             (pobierz)
Załączniki do SIWZ        (pobierz)
Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne                     (pobierz)
Kosztorys ofertowy       (pobierz)
Opis                                 (pobierz)
Rysunki                            (pobierz)

Przetarg na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 771319-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                     (pobierz)
Specyfikacje REMIZA     (pobierz)
Projekt REMIZA               (pobierz)
Kosztorysy i przedmiary (pobierz)
Projekt umowy                (pobierz)
SIWZ z załącznikami       (pobierz)


Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na odbiór odpadów komunalnych  z  terenu gminy w 2021 r.

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w Dzielicach

Ogłoszenie nr 598635-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                              (pobierz)
Załączniki do SIWZ       (pobierz)
Projekt umowy              (pobierz)
Kosztorysy ofertowe    (pobierz)
Projekt, mapy, rysunki   (pobierz)
STWIOR                         (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Ogłoszenie nr 576445-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

Gmina Rozdrażew: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                      (pobierz) 
SIWZ   z załącznikami                     (pobierz)
Projekt umowy                                 (pobierz)
Mapy, kosztorysy ofertowe             (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu I:
W związku z zamieszczeniem niepełnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego  na kanalizację sanitarną  2 etap  załączamy poprawny plik pn. dzielice  kosztorys ofertowy kanalizacji sanitarnej 2 etap. (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu II:
Pytania i odpowiedzi do oferentów (pobierz)
Schemat przepompowni PS-1        (pobierz)
Dzielice etap 1, 2 - projekt cz. 1     (pobierz) 

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 549629-N-2020 z dnia 2020-06-10
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ            (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Informacja o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Gmina Rozdrażew unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 29.05.2020r. pn. "Odbiór, transport  oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy" (pobierz)

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 545405-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ             (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.

Ogłoszenie przetargu  pn. "Przebudowa dróg  na terenie gminy Rozdrażew 2020r. (pobierz)