Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej nr 764556  Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)


Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 29 czerwca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021r.” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Dworcowej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 1 lutego 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej” (pobierz)

Wybór instytucji prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w  Urzędzie Gminy"  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę budynku OSP (remizy) w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 18 stycznia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie"  pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 grudnia  2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK- u z terenu gminy Rozdrażew" (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 7 grudnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn."Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew” (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu.  Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje,  że w dniu 20.11.2020r. dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, Szkoły Filialnej Dzielice , przedszkolaków do Publicznego Przedszkola  w Rozdrażewie, uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po zakończeniu nauki szkolnej do miejsca zamieszkania” (pobierz)

Informacja z otwarcie ofert na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, informuje, że w dniu 19 listopada  2020r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do  Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola  w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych  w Krotoszynie ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania,  od dnia  1 grudnia 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.”
(pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew"

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 21 września 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice” (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”  (pobierz)

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej  (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r. (pobierz)

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 8 maja 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020r."  (pobierz)