Zapytania o cenę

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku, a   w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2023.
Zapytanie o cenę (pobierz)
Załączniki            (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 26 września 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  "Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ (D) model 1222AF". (pobierz)
Zakup jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  pn."Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w  Wolenicach”  (pobierz)

Informacja o wyborze oferty na wykonanie studni awaryjnych w Dąbrowie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na „Wykonanie studni awaryjnych wg dokumentacji wraz z dostarczeniem i montażem pomp głębinowych”(pobierz)

Informacja o wyborze oferty na budowę placu zabaw w Maciejewie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym  na budowę  placu zabaw w Maciejewie (pobierz)

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Maciejewie

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie”

Zapytanie ofertowe     (pobierz)
Dokumentacja             (pobierz)

Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Gminy Rozdrażew

Zapytanie ofertowe - wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy Rozdrażew

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku, a   w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2021,

Zapytanie o cenę (pobierz)
Załączniki            (pobierz)