Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za 2022r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie fianansowe za 2019r. (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans UG                                  (pobierz)
Rachunek zysków i strat              (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Informacja dodatkowa               (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)