Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Magdalena Gawrońska-Garstka

kom.: 510-056-509

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Powyższy wykaz ma odzwierciedlenie w Statucie . Dyrektor jest przewodniczącym Rady pedagogicznej.