Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres działań i kompetencji opisany jest w Statucie Szkoły .