Sprawozdania jednostek

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie za 2018