Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne  sprawy  i  wnioski  składa się w sekretariacie szkoły  w   godzinach urzędowania. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych  z KPA.