Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły - prawny przedstawiciel jednostki: Piotr Burdajewicz

Wicedyrektor Szkoły: Danuta Burdajewicz

Kierownik świetlicy: Ewa Majchrzak

Kierownik gospodarczy: Krzysztof Świerkiel