Rejestry

Rejestry

Szkoła prowadzi rejestry zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie.
Przykładowe rejestry:
- Rejestr Zarządzeń Dyrektora
- Rejestr Uchwał RP
- Rejestr upoważnień
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
- Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr wydawania świadectw ukończenia szkoły
- Rejestr wypadków uczniów
- Rejestr korespondencji
- Rejestr kontroli