Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

Pisemne wnioski i sprawy składa się w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania  (w dni robocze w godz. 8-15).
Maksymalny czas rozpatrzenia wniosków i spraw wynosi 14 dni od terminu złożenia wniosku.