Jesteś tutaj:   

Nabory

Procedury rekrutacji pracowników niepedagogicznych

w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

   Zgodnie z standardami kontroli zarządczej proces zatrudnienia - rekrutacji powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.

Procedura rekrutacji przebiega według następujących etapów:

1.      Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole    lub dodatkowo na stronie internetowej gminy Tarnowo Podgórne o naborze ze wskazaniem stanowiska

2.      Oferty pracy w formie CV składane są w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.

3.      Dyrektor szkoły dokonuje wstępnej selekcji ofert i wybiera kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

4.      Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaje przekazana kandydatom drogą telefoniczną.

5.      Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i dokonuje wyboru.

6.      Dyrektor szkoły sporządza notatkę służbową z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z uzasadnieniem wyboru, uwzględniając: autoprezentację, kwalifikacje
i motywacje oraz chęć rozwoju zawodowego kandydata.

7.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany, zostają włączone do jego akt osobowych.

8.      Pozostałe oferty zostaną zniszczone w ciągu miesiąca od zakończenia rekrutacji.