Organizacja

Organizacja

Schemat organizacyjny

 

Obwód szkoły obejmują wsie:

Batorowo

Lusowo

Sady

Swadzim

Organami szkoły są:

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski