Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Kinga Grek-Kowalczyk

tel.: +48 502 055 666

e-mail: KingaGrek-Kowalczyk@splusowo.pl