Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.