Sprawozdania jednostek

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 4

Załącznik 6 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dostępność podmiotu publicznego

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie za 2019

Bilans jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego za 2019

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie za 2018