Sprawozdania jednostek

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie za 2019

Bilans jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego za 2019

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie za 2018