Jesteś tutaj:   

Sprawy

Sprawy

1.       Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma.

2.       Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

3.       Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych  z KPA.

4.       Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania sekretariatu:

Poniedziałek – piątek  godz. 7.30-15.30

Lista wiadomości