Oświadczenia majątkowe na dzień 31.12.2016 r.

Adamczak-Puk Arleta