Oświadczenia majątkowe na dzień 31.12.2017 r.

Oświadczenia majątkowe na dzień 31.12.2017 r.

Adamczak-Puk Arleta

Adamczak-Puk Arleta - korekta oświadczenia

Oleszak Monika

Zamorska Katarzyna