Podstawy prawne działania

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami,
Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego nr XXX/233/01 z dnia 26.06.2001r.,
Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego nr XXXVII/301/02 z dnia 26.02.2002r.