Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2020.

 Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków o strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja Dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2019.

 Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków o strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja Dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe za 2018.

 Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków o strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja Dodatkowa