Jesteś tutaj:   

Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2022

Link: http://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/nieodplatna-pomoc-prawna1/konkurs.html

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - NPP

Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku".

OR.5330.20.2019

Załączniki:pobierz plik

 

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku

 • Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadana i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym  plik 
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie plik
 • Oświadczenia załącznik nr 1 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 2 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 3 do ogłoszenia plik
Załączniki:pobierz plik

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019  roku”.

 • Uchwała Nr 7/2018 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2018r r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019 roku” plik
 • Uchwała Nr 2/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019 roku” plik
 • Uchwała Nr 404/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym plik
 • Ogłoszenie o konkursie plik;
 • Oświadczenia załącznik nr 1 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 2 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 3 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 4 do ogłoszenie plik
 
Załączniki:pobierz plik

Uchwała Nr 405/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy: pobierz plik