Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1.

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Starosta

Na podstawie Zarządzenia Starosty Chodzieskiego powołanie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności

Do 21.09.2020 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zamieszczenie informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Do 30.09.2020r.

3.

Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności

Koordynator

Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu

Do 30.09.2020 r.

4.

Przygotowanie planu

działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

Do 12.10.2020 r.

5.

Przedłożenie do zatwierdzenia Planu

działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zatwierdzenie przez Starostę Chodzieskiego Planu działania na rzecz poprawy dostępności

Do 12.10.2020 r.

6.

Analiza stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Chodzieży pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator + zespół

Inwentaryzacja obiektów Starostwa Powiatowego w Chodzieży, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności

Do 15.11.2020 r.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

7.

Dokonanie diagnozy
w zakresie dostępności alternatywnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Koordynator + zespół

Wskazanie sposobów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami

Do

15.12.2020 r.

8.

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek organizacyjnych powiatu Chodzieskiego w sprawie spełnienia zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

Do

20.12.2020 r.

9.

Diagnoza w zakresie dostępności alternatywnej w jednostkach samorządu terytorialnego

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Uzyskanie pisemnych informacji od jst ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób np. wyznaczenie pracownika do pomocy dla osób potrzebujących

Do

30.12.2020 r.

 

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

10.

Monitorowanie

działalności w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół ds. dostępności

Przeglądy

w budynkach starostwa Powiatowego

w Chodzieży pod kątem dostępności

Dwa razy do roku

11.

Zbieranie danych do raportu zbiorczego

Koordynator

Zbieranie danych do raportu zbiorczego

Do 15.03.2021 r.

12.

Sporządzenie raportu zbiorczego

Koordynator

Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji

Do 27.03.2021r.