Realizacja PPGO i PPOS

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego" za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla powiatu chodzieskiego" za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - pobierz plik