Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 - pobierz plik

Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" - pobierz plik