Realizacja POG i POŚ

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.: pobierz plik

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.: pobierz plik

Raport z wykonania "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004-2011 DLA POWIATU CHODZIESKIEGO" za okres od 1 styczniia 2010r. do 31 grudniia 2011r.: pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji "PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004-2011 DLA POWIATU CHODZIESKIEGO" za okres od 1 styczniia 2010r.. do 31 grudniia 2011r.: pobierz plik