Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

WARUNKI ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik