Dotacje dla niepublicznych szkól i placówek - OW.4331.9.1.2016

INFORMACJA

Informacja o planowanych w 2016 roku dotacjach dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Szczegóły w załączniku:
Informacja

Aktualizacja - październik 2016