Program ochrony środowiska dla Powiatu Chodzieskiego

Program Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik

Prognoza oddziaływanie na środowisko Programu Ochrony Środowiska powiatu chodzieskiego na lata 2017-2020
pobierz plik 

Program usuwania azbestu z terenu powiatu chodzieskiego
pobierz plik