Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.

SO.I.8030.5.2018

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.


Uchwała Zarządu Powiatu nr 365/2018 w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia -profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu nr 359/2018 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia - profilaktyki onkologicznej w 2018 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 355/2018 pn.: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia – profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Komunikat dla organizacji pozarządowych dot. naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie zdrowia - profilaktyki onkologicznej: pobierz plik