POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE 52/2018
Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Załącznik: pobierz plik