Informacja o finansowaniu zadań oświatowych - OW.4331.1.4.2018

OW.4331.1.4.2018

INFORMACJA

o zaktualizowanych, na podstawie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203), kwotach dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, które zgodnie z przepisami otrzymują dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego, po uzupełnieniu na podst. art. 43 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy stawek dotacji rocznej w punkcie 1 tabeli poz. 7) i  8)

Lp.

Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 

Dotacja roczna na jednego    ucznia/wychowanka

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży
ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież

25 498,25zł 1)
25 142,97zł 2)
57 746,84zł 3)
57 391,56zł 4)
13 473,36zł 7)
13 118,08zł 8)

2.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

6 121,77zł

3.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

994,79zł

901,87zł 5)

4.

Prywatne Technikum Leśne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

5.

Prywatne Technikum Informatyczne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

6.

Prywatne Technikum Logistyczne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 171,21zł

7.

Prywatne Technikum Architektury i Krajobrazu w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

8.

Branżowa Szkoła I stopnia  w Próchnowie
Próchnowo 26, 64-830 Margonin

6 351,33zł

14 003,54zł 6)

9.

Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

8 198,79zł

 

1) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym ; uczniowie kl. I- III
2) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym ; uczniowie kl. IV-VIII  
3)
niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas I-III
4) niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas IV-VIII
5) dotacja na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości , zgodnie z art. 26 ust. 5 i 6  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
6) uczeń Branżowej Szkoły I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
7) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim ; uczniowie kl. I - III
8) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim ; uczniowie kl. IV - VIII

Podstawa prawna: art. 26 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz.2203) oraz Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach  szkół  publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Wielk. z 2017r.  poz. 8551)

sp. Mirosława Nojman, podinspektor w Wydziale Oświaty
tel. (67) 28-12-784 lub 785, e-mail: star.ch.w.oswiata@poczta.fm

Załącznik: pobierz plik