Informacja o utworzeniu bazy BDOT500

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 poz. 2028) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została baza BDOT500.

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek 

Załącznik: pobierz plik