Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została powiatowa baza GESUT (baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Załącznik: pobierz plik