REJESTRACJA

REJESTRACJA 


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

67 28 12 757 

czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
 lub wysłać e-mail na adres: npp@powiat-chodzieski.pl
poprzez stronę internetową klikając w link
https://np.ms.gov.pl/

 

ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: