Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok - OW.4331.1.2019

OW.4331.1.2019

INFORMACJA


o stawkach dotacji na 2019 rok dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego, które będą obowiązywały do momentu pierwszej aktualizacji przeprowadzonej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.)

Szczegóły w załączniku: pobierz plik